"

CEO Hoàng Dung

Báo hỏi “Bí mật nào giúp Hoàng Dung liên tục làm vedette tại các show thời trang lớn”?
Có bí mật đó ạ. Đi London về Dung sẽ bật mí với mọi người ạ.
Mấy hôm nay Dung bận không thở nổi, mấy chục tờ báo đưa tin về chuyến đi London fashion week. Bây giờ Dung xin phép tập trung vào công việc và sẽ trả lời mọi người sau nhé. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.baomoi.com%2Fbi-mat-nao-giup-hoa-hau-ao-dai-hoang-dung-lien-tuc-lam-vedette-tai-cac-show-thoi-trang-lon%2Fc%2F43679726.epi%3Ffbclid%3DIwAR3Kl2Bv5uIGRczJLWptA6tZif99_zehPdR0_IYFmbaZ04ltAT8mZXUfk_U&h=AT0gOLkPrlSvAlKuUAmlyyT-QeONeIE-bLC2OFponecZYIiavvXVWswJ_yAnKJ7RoeHg6Ux8aDs90ExtZWsotyaNBq4K3S1YxXwMlmkrTaNgo3ju6keIkip8TY2LEIuiSJzq&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2cH7e-wcHTlsGmukntQO-Dd_nsHc2-DUdHnwtbVfJGBDuxa1yYu0x93NwLAugO0cVFwE3livjA6_oiUqmNaQ5jVL1cOX-_1HUvF0y0LBXc2GSOWyEYvRSs9tPPmmC6n9_DCbNLZSeswzTkS6tfs9uLIb1FlIEjqtvggLw1JqDRpv4c2Pdkmg