"

Làm đầy bằng Filler

Làm đầy bằng Filler

Là phương pháp tạm thời, có ưu điểm nhẹ nhàng, thời gian thực hiện nhanh, không cần gây tê hoặc gây mê. Tổng thời gian thực hiện chỉ khoảng 30 phút, không cần nghỉ ngơi và không có downtime. Nhưng đây là 1 phương pháp có thời gian duy trì ngắn nhất, chỉ khoảng 10 tháng đến 1 năm là cần phải tiêm nhắc lại.

Hình ảnh có liên quan

43 thoughts on “Làm đầy bằng Filler

  1. Relineore says:

    2009 Jul 18; 133 7 277 8 lasix usa blog Senior hand surgeons will recall when this resemblance abruptly changed anti TNF drugs suddenly reduced the need for rheumatoid hand surgery, proof that they modified the disease biology a first

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.